آخرین مراسمات

Left Arrow Right Arrow
عاشورا | محرم 1394

شب عاشورا محرم ۱۳۹۴

فایل های صوتی مراسم عزاداری شب عاشورای سال ۱۳۹۴ با مداحی حاج حمید محمدی

تاسوعا | محرم 1394

شب تاسوعا محرم ۱۳۹۴

فایل های صوتی مراسم عزاداری شب تاسوعای سال ۱۳۹۴ با مداحی حاج حمید محمدی

شب تاسوعا محرم ۱۳۹۳

فایل های صوتی مراسم عزاداری شب عاشورای سال 1393 با مداحی کربلایی مصطفی مقدم

مراسم بعدی

عزاداری دهه دوم فاطمیه ۱۳۹۵

به اذن مــولا امیـــرالمومنین (ع) و مــادر سادات (س)

عــــــزاداری دهـــــــــه دوم فاطمیـــــــه ۱۳۹۵

با مداحـی ذاکـر اهــل بیت کربلایی محمود محمودی

از روز شـنـــبــــــــه بـــه مـــدت ۱۰ شــــــب

هر شـــب از ســـاعـــت ۱۹:۳۰ برگــــزار مـی گردد.